bmw-style-356 (4)

Bán mâm BMW Wheels Style 356 20″ chính hãng

Posted on Posted in Hình ảnh xe độ, Mâm xe độ, Tin tức

Genuine 20″ BMW 5 series F10 F11 Style 356 v-spoke alloy wheels

Alloy wheels:

  • Size: front 8,5J x 20 ET33 and rear 9J x 20 ET44
  • Style: v-spoke 356
  • BMW Part Number: 3611 6792598 and 3611 6792599
  • Series: 5 series F10 F11
  • Condition: Call

Tyres:

  • Make: Call
  • Size: front 245/35 R20 and rear 275/30 R20

bmw-wheels-style-356 (26) bmw-wheels-style-356 (25) bmw-wheels-style-356 (24) bmw-wheels-style-356 (23) bmw-wheels-style-356 (22) bmw-wheels-style-356 (21) bmw-wheels-style-356 (20) bmw-wheels-style-356 (19) bmw-wheels-style-356 (18) bmw-wheels-style-356 (17) bmw-wheels-style-356 (16) bmw-wheels-style-356 (15) bmw-wheels-style-356 (14) bmw-wheels-style-356 (13) bmw-wheels-style-356 (12) bmw-wheels-style-356 (11) bmw-wheels-style-356 (10) bmw-wheels-style-356 (9) bmw-wheels-style-356 (8) bmw-wheels-style-356 (7) bmw-wheels-style-356 (6) bmw-wheels-style-356 (5) bmw-wheels-style-356 (4) bmw-wheels-style-356 (3) bmw-wheels-style-356 (2) bmw-wheels-style-356 (1) bmw-style-356 (25) bmw-style-356 (23) bmw-style-356 (22) bmw-style-356 (21) bmw-style-356 (20) bmw-style-356 (13) bmw-style-356 (12) bmw-style-356 (11) bmw-style-356 (10) bmw-style-356 (9) bmw-style-356 (8) bmw-style-356 (3) bmw-style-356 (1)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *