BlogServices

Bảng giá Phim cách nhiệt Nano Ceramics

 

Gói Luxury – Đặc Biệt

Vị trí dán Film Xe Sedan 5 Chỗ  Xe MPV-SUV 7 Chỗ
Kính lái ICE 90  ICE 90
2 Kính cửa trước ICE 90 ICE 90
2 Kính cửa sau ICE 90 ICE 90
2 Kính cửa phụ sau ICE 90  ICE 90
Kính lưng sau ICE 90 ICE 90
Bảo hành 10 năm 10 năm
Giá trọn gói Call call

 

Gói Super Premium – Siêu Cao Cấp 

Vị trí dán Film Xe Sedan 5 Chỗ  Xe MPV-SUV 7 Chỗ
Kính lái ICE 90  ICE 90
2 Kính cửa trước N10 / N20 N10 / N20
2 Kính cửa sau N10 / N20 N10 / N20
2 Kính cửa phụ sau N10 / N20 N10 / N20
Kính lưng sau N10 / N20 N10 / N20
Bảo hành 10 năm 10 năm
Giá trọn gói Call call

Gói Premium – Cao Cấp 

Vị trí dán Film Xe Sedan 5 Chỗ  Xe MPV-SUV 7 Chỗ
Kính lái N90/BL N90/BL
2 Kính cửa trước N30 / N41 N30 / N41
2 Kính cửa sau N30 / N41 N30 / N41
2 Kính cửa phụ sau N30 / N41 N30 / N41
Kính lưng sau N30 / N41 N30 / N41
Bảo hành 10 năm 10 năm
Giá trọn gói Call call

 

Gói Standard – Tiêu chuẩn 

Vị trí dán Film Xe Sedan 5 Chỗ  Xe MPV-SUV 7 Chỗ
Kính lái IR7090 IR7090
2 Kính cửa trước HP 15 HP 15
2 Kính cửa sau HP 15 HP 15
2 Kính cửa phụ sau HP 15 HP 15
Kính lưng sau HP 15 HP 15
Bảo hành 10 năm 10 năm
Giá trọn gói Call call

Phim cách nhiệt Nano Ceramics

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.