film-cach-nhiet-3m

Báo giá film cách nhiệt 3M

Posted on Posted in Services

Báo giá dán film cách nhiệt 3M

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC DÒNG PHIM “KÍNH LÁI” 3M
Thông tin giá chưa bao gồm VAT 10%

ĐẶC BIỆT: GIẢM 15% KHI DÁN TOÀN BỘ KÍNH XE

 • Giá : 2.200.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 37%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 69%
  • Tỉ lệ phản sáng | 14%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 24%

 • Giá : 2.800.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | 44%
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 38%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 72%
  • Tỉ lệ phản sáng | 8%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 17%

 • Giá : 4.000.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | 97%
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 50%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 69%
  • Tỉ lệ phản sáng | 9%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 22%

 • Giá : 4.500.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | 97%
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 53%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 60%
  • Tỉ lệ phản sáng | 8%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 44%

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC DÒNG PHIM “KÍNH SƯỜN” 3M

Thông tin giá chưa bao gồm VAT 10%

ĐẶC BIỆT: GIẢM 15% KHI DÁN TOÀN BỘ KÍNH XE

Lưu ý: Xe 4 chổ2 kính sườn, xe 7 chổ3 kính sườn

 • Giá : 1.500.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 43%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 41%
  • Tỉ lệ phản sáng | 7%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 53%

 • Giá : 2.200.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 39%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 36%
  • Tỉ lệ phản sáng | 7%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 57%

 • Giá : 2.800.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 48%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 41%
  • Tỉ lệ phản sáng | 11%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 54%

 • Giá : 4.500.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | 97%
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 60%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 39%
  • Tỉ lệ phản sáng | 7%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 55%

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC DÒNG PHIM “KÍNH LƯNG” 3M

Thông tin giá chưa bao gồm VAT 10%

ĐẶC BIỆT: GIẢM 15% KHI DÁN TOÀN BỘ KÍNH XE

 • Giá : 1.500.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 50%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 23%
  • Tỉ lệ phản sáng | 5%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 74%

 • Giá : 2.200.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 52%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 18%
  • Tỉ lệ phản sáng | 6%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 82%

 • Giá : 2.800.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | N/A
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 68%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 17%
  • Tỉ lệ phản sáng | 20%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 81%

  .

 • Gía : 4.500.000/ kính
  • Loại bỏ tia tử ngoại | 99,90%
  • Loại bỏ tia hồng ngoại | 97%
  • Loại bỏ năng lượng mặt trời | 60%
  • Tỉ lệ truyền sáng | 39%
  • Tỉ lệ phản sáng | 7%
  • Tỉ lệ giảm lóa | 55%

Gói Film cách nhiệt 3M cho toàn bộ kính xe 

Thông tin giá chưa bao gồm VAT 10%, và đây là giá tham khảo cho các dòng xe sedan 4 chỗ

 • Giá : 5.800.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | RE70
  • Kính sườn, lưng | HP35 – HP20

 • Giá : 7.800.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CM75
  • Kính sườn, lưng | CS35 – CS20

 • Giá : 11.000.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CR70
  • Kính sườn, lưng | BC40 – BC20

 • Giá : 16.000.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CR60
  • Kính sườn, lưng | CR40

Thông tin gói SUV

Bao gồm các dòng xe suv hoặc xe lớn, 7 chỗ.

 • Giá : 7.000.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | RE70
  • Kính sườn, lưng | HP35 – HP20

 • Giá : 9.500.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CM75
  • Kính sườn, lưng | CS35 – CS20

 • Giá : 13.000.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CR70
  • Kính sườn, lưng | BC40 – BC20

 • Giá : 20.000.000/ xe
  • Chi tiết sản phẩm trong gói
  • Kính lái | CR60
  • Kính sườn, lưng | CR40

3M eWarranty SystemBảo hành điện tử 3M

One thought on “Báo giá film cách nhiệt 3M

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *