bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-10

BMW M6 With Vorsteiner V-FF 103 Wheels and Carbon Fiber

Posted on Posted in Hình ảnh xe độ, Mâm xe độ, Tin tức

Fitment Specifications

Vehicle: BMW M6
Wheels: Vorsteiner V-FF 103 Flow Forged
Wheel Finish: Carbon Graphite with Limited Edition Red Center Caps
Front Wheels: 9.5 x 21
Rear Wheels: 11.0 x 21
Tires: Toyo
Brakes: Brembo

Exterior:
-Vorsteiner carbon fiber GTS-V front spoiler
-Vorsteiner carbon fiber side skirts
-Vorsteiner carbon fiber rear deck lid spoiler
-Vorsteiner carbon fiber rear diffuser

bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-10 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-9 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-8 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-7 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-6 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-5 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-4 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-3 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-2 bmw-m6-vorsteiner-v-ff-103-wheels-and-aero-1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *