MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (1)

MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE

Posted on Posted in Hình ảnh xe độ, Mâm xe độ, Tin tức

Range Rover Vogue | Mansory M8 wheels custom finished to Gloss Black by Prestige Wheel Centre.

This Range Rover sport was brought into us from Platinum Car Valeting for new look wheels. Mansory M8 wheels were chosen and since they are not manufactured in Gloss Black we were happy to add our custom finish to these new wheels.

MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (1) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (2) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (3) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (4) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (5) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (6) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (7) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (8) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (9) MANSORY M8 WHEELS CUSTOM GLOSS BLACK FOR RANGE ROVER VOGUE (10)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *