bbs-fi-31

Mâm Wheels BBS F1 – BMW – Porsche – Ferrari 19 – 20 “

Posted on Posted in 3 Series, 4 Series, 5 Series, BBS, Mâm xe độ, Wheels Brand

bbs-fi (1) bbs-fi-31Wheel Technology:
Mâm FI – BMW – One Piece Forged Aluminum Wheels designed and produced in the Motorsports department. The ultimate wheels for performance minded BMW owners.
Size : 19.9.5 & 19.10.5 – 20.9.5 & 20.10.5

Finish: Black Gloss

bbs-f1 (1)
Wheels BBS F1 – BMW – Porsche – Ferrari 19 – 20 ” bbs-f1 (2) bbs-f1 (3) bbs-f1 (4)bbs-fi (1) bbs-fi (2) bbs-fi (3) bbs-fi (4)bbs-fi (5)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *