Info

Hình thức thanht toán

Quý khách thanh toán qua ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • Tên tài khoản : Trần Xuân Dũng
  • Số tài khoản : 0181 0033 57077 – Vietcombank – CN Nam Sài Gòn- HCM

Mua hàng thanh toán trực tiếp

Quý khách lựa chọn sản phẩm và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.